Το πρόγραμμα  ξεκίνησε το 2002, συνεχίστηκε το 2003 (Ευρωπαϊκό Έτος για την Αναπηρία) και ολοκληρώθηκε το 2004 (Έτος των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων). Στο  πλαίσιό του ολοκληρώθηκαν  οι ακόλουθες δράσεις:

  • Α. Έρευνα για την προσβασιμότητα στους πολιτιστικούς χώρους (μουσεία, πινακοθήκες, αίθουσες συναυλιών, θέατρα) των πέντε Ολυμπιακών πόλεων.
  • Β. Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την Πρόσβαση στην Τέχνη και τον Πολιτισμό (Cultural Access Institute C.A.I.), 20-22 Μαρτίου 2003, ένας συνδυασμός διαλέξεων, εργαστηρίων και επισκέψεων σε πολιτιστικούς χώρους με συμμετοχή 40 ξένων και 30 Ελλήνων εκπροσώπων από το χώρο του πολιτισμού και της αναπηρίας.
  • Γ. Σεμινάριο «Γνωρίζοντας την αναπηρία» για υπαλλήλους μουσείων, θεάτρων και άλλων

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού –  Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων.

Η έρευνα για την προσβασιμότητα βασίστηκε στο ενδιαφέρον του Υπουργείου Πολιτισμού για τους κρατικούς πολιτιστικούς χώρους (μουσεία, πινακοθήκες, αίθουσες συναυλιών, ιστορικούς χώρους , θέατρα ) των πέντε Ολυμπιακών πόλεων, αλλά ο κατάλογος του Υπουργείου Πολιτισμού εμπλουτίστηκε και με άλλους πολιτιστικούς φορείς που θεωρήσαμε εξίσου σημαντικούς, φθάνοντας στον αριθμό των 50 συνολικά. Κλιμάκιο αποτελούμενο από έμπειρους συνεργάτες με και χωρίς αναπηρία κατέγραψε επί τόπου με τη βοήθεια λεπτομερούς ερωτηματολογίου και την ενεργό συμμετοχή στελεχών των φορέων τις δυνατότητες να υποδεχθούν επισκέπτες με κάθε είδους αναπηρία.

Η επιτόπου αυτή συνεργασία και η συμμετοχή των μελών με αναπηρία, συνήθως ενός με προβλήματα όρασης και ενός με προβλήματα κινητικότητας, βοήθησε σημαντικά κάποια στελέχη από κάθε φορέα να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της προσβασιμότητας στην ευρεία της έννοια και να δουν στην πράξη τα προβλήματα ενός κοινού που μέχρι τώρα η παρουσία του ήταν και παραμένει μειωμένη. Λεπτομερής έκθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας υποβλήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς δήλωνε πρόθεση να προχωρήσει στις απαραίτητες βελτιώσεις ενόψει των αγώνων.

Ένα χρόνο αργότερα επικοινωνήσαμε με τους φορείς στους οποίους είχε διεξαχθεί η έρευνα με το αίτημα να μας ενημερώσουν για ενδεχόμενες αναβαθμίσεις σε σχέση με την προσβασιμότητα. Οι απαντήσεις δεν ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές.

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την Πρόσβαση στην Τέχνη και τον Πολιτισμό (Cultural  Access Institute C.A.I.) προέκυψε από την επιθυμία της μητέρας εταιρείας VSA arts να έχει μια δυναμική παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα των Ολυμπιακών και Παραολυμπικών Αγώνων στην Αθήνα. Εκμεταλλευτήκαμε την χρονική συγκυρία και εντάξαμε  το C.A.I στο ευρύτερο πρόγραμμα «Τέχνη Χωρίς Φραγμούς» που η Very Special Arts Hellas είχε ήδη αρχίσει να υλοποιεί με το ΥΠΠΟΑ.

Τελικά το συνέδριο οργανώθηκε στην Αθήνα από 20 έως 22 Μαρτίου 2003 και  φιλοξενήθηκε  στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Το Cultural  Access Institute (C.A.I) ήταν ένας συνδυασμός, διαλέξεων υψηλού επιπέδου  και εργαστηρίων με συζητήσεις, εργασίες σε υποομάδες καθώς και επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους με στόχο να παρουσιαστούν στους συνέδρους πολλές καλές πρακτικές για την πλήρη συμμετοχή των ανθρώπων με διαφορετικές αναπηρίες σε όλους τους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού με πλήρη πρόσβαση όχι μόνο στον πολιτιστικό χώρο αλλά και στα προσφερόμενα προγράμματά του.

Συμμετείχαν 40 ξένοι εκπρόσωποι από 14 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, και 30 Έλληνες, εκπρόσωποι από το χώρο του πολιτισμού και της αναπηρίας.

Επίσης ήταν κοντά μας ανώτατα στελέχη της VSA Arts από την Washington που συνέβαλαν σε όλη την οργανωτική διαδικασία.

Η παρουσία ανθρώπων με αναπηρία  τόσο ανάμεσα στους ίδιους τους ομιλητές και  εκπαιδευτές όσο και στους Έλληνες και ξένους συμμετέχοντες ήταν καταλυτική για την ευαισθητοποίηση των υπολοίπων στελεχών,. Οι σύνεδροι, που από την Ελλάδα ήταν κυρίως μουσειοπαιδαγωγοί εντυπωσιασμένοι από την εμπειρία, δεσμεύτηκαν να στηρίξουν έμπρακτα το θέμα της προσβασιμότητας στο χώρο εργασίας τους.

Όλοι οι συμμετέχοντες εφοδιαστήκανε με πλούσιο πληροφοριακό υλικό.

Οφείλουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για την ευγενική παραχώρηση δύο μεγάλων προσβάσιμων αιθουσών.. Η ξεχωριστή αυτή φιλοξενία οφείλεται στην γενναιοδωρία  και την ευρύτητα πνεύματος του αείμνηστου διευθυντή του Μουσείου Δημητρίου Κωνστάντιου.

Το συνέδριο χρηματοδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από την VSA Arts

Το βιωματικό σεμινάριο «Γνωρίζοντας την αναπηρία» για υπαλλήλους μουσείων, θεάτρων και άλλων χώρων πολιτισμού διοργανώθηκε στις 18 και 19 Μαρτίου 2004 στο Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παιδιών ΘΕΟΤΟΚΟΣ.

Το σεμινάριο αποτελεί το τρίτο μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που υλοποίησε ο φορέας με τίτλο «Τέχνη Χωρίς Φραγμούς» και που χρηματοδοτήθηκε και στηρίχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού (Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων). Το πρόγραμμα αυτό προωθούσε μια σειρά ενεργειών με στόχο να επιφέρουν τις απαραίτητες βελτιώσεις στους πολιτιστικούς χώρους τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικής και πρακτικών παρεμβάσεων, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμπεριφοράς και στάσης των εργαζομένων με σκοπό την εξασφάλιση της απρόσκοπτης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στον πολιτισμό.

Το σεμινάριο «Γνωρίζοντας την Αναπηρία» απευθυνόταν σε υπαλλήλους μουσείων, θεάτρων και άλλων χώρων πολιτισμού που είναι επιφορτισμένοι με την υποδοχή και την παροχή διευκολύνσεων κοινού (αρχιφύλακες, υπεύθυνους ταξιθεσίας θεάτρων, μουσειοεκπαιδευτές, υπαλλήλους πωλητηρίων κ.λπ.) και στόχο είχε κυρίως την εξοικείωση τους με τις διάφορες μορφές αναπηρίας (κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές) και την παροχή διευκολύνσεων κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται τόσο η άνετη απόλαυση του πολιτιστικού αγαθού, όσο και η αυτονομία και αξιοπρέπεια του επισκέπτη με αναπηρία.

Οι εκπαιδευτές ήταν στην πλειοψηφία τους άτομα με αναπηρίες και η διδακτέα ύλη βασίσθηκε κυρίως σε βιωματική προσέγγιση, εργαστήρια και συζητήσεις και υποστηρίχθηκε από πλούσιο έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό, καθώς και από προβολές ειδικών ενημερωτικών βιντεοταινιών.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 60 υπάλληλοι από 38 εποπτευόμενους ή μονίμως επιδοτούμενους από το Υπουργείο Πολιτισμού πολιτιστικούς φορείς της Αθήνας και της περιφέρειας που επιλέχθηκαν με γνώμονα το βαθμό επισκεψιμότητάς τους και την ποικιλία του αντικειμένου τους.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε εδώ

©2024 ART-COM

Επικοινωνία

    Δεν είμαστε διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή. Αλλά μπορείτε να μας στείλετε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

    Log in with your credentials

    Forgot your details?